เว็บไซต์สำเร็จรูปไทย

พร้อมสำหรับ...ร้านค้าออนไลน์ของคุณ

  

เปิดใช้บริการ เว็บไซต์สำเร็จรูปไทย

Service request form


 โปรดป้อนข้อมูลลงในฟอร์มด้านล่างนี้ค่ะ * คือจำเป็นต้องป้อนข้อมูล


 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

แพคเกจร้านออนไลน์ที่คุณเลือก *

6 เดือน (mo.) 12,000 Baht   

12 เดือน (mo.) 21,600 baht +ฟรีโดเมน 1 ปี (ราคาลด 10% แล้ว)
 

 

ข้าพเจ้าขอยืนยันการเปิดใช้บริการฝากพื้นที่เว็บไซต์ และใช้งานโปรแกรมอีคอมเมอร์สสำหรับร้านออนไลน์ ตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ดังข้างต้น และขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขื้น นับถึงวันที่เริ่มต้น จากการใช้บริการนี้
 
CAPTCHA code